Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on RagnaHeim

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Whitesmith 2,955 Whitesmith 99 70 None
2 Almost Famous 2,560 Blacksmith 96 50 Second Family
3 Ekaterina Alekseyevna 2,400 Blacksmith 99 50 Duck Season
4 Mephisto 1,100 Blacksmith 96 50 Elite Tulones
5 counterfeit 1,011 Whitesmith 98 70 SpeciaI Delivery
6 MafiosoBlack 830 Blacksmith 99 50 None
7 Chili 630 Whitesmith 95 64 None
8 Karat 570 Whitesmith 96 63 None
9 GAZM9S 420 Whitesmith 99 70 Kiss
10 Bentaladora 410 Blacksmith 89 50 None
11 MakeMyDreams 280 Blacksmith 90 50 None
12 ForjOsA 250 Blacksmith 88 50 Unforgiven
13 SaintMoses 190 Blacksmith 96 50 Pepega Clan
14 Hefesto 150 Blacksmith 81 50 None
15 Obryan 140 Blacksmith 79 50 Time Out
16 Brigita 130 Blacksmith 72 43 Fan
17 Hammier 100 Blacksmith 60 34 None
18 Hotaru Haganezuka 91 Blacksmith 90 50 KMK
19 Kagutsuchi 70 Blacksmith 81 50 Los Camellos
20 Nherel 60 Blacksmith 79 50 None